Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / SEKCJE SPORTOWE / SEKCJA ŻEGLARSKA / AKTUALNOŚCI / XXIV REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA EŁKU
SEKCJA ŻEGLARSKA
XXIV REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA EŁKU
27.05.19
IMG_9485

ZAWIADOMIENIE

XXIV  REGATY ŻEGLARSKIE
O PUCHAR PREZYDENTA  MIASTA EŁKU

w klasie Optimist gr  B

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
  • Regaty rozegrane zostaną w dniach 08-09.06.2019.
  • Miejscem regat jest Jezioro Ełk
  • Portem regat jest przystań Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Ełku.
  • Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 06.2019r. planowany jest na godz. 1200.
 2. ORGANIZATOR: Organizatorem regat Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk, siedziba:
  19- 300 Ełk,   Grunwaldzka 10,   tel. 887 877 101, e – mail  mos-elk@o2.pl

      WSPÓŁORGANIZATOR : Urząd  Miasta   w Ełk

BIURO REGAT Biuro Regat mieścić się będzie w  siedzibie  Międzyszkolnego Ośrodka  Spotowego  w Ełku .

 1. PRZEPISY
  • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2017-2020 World Sailing oraz regulaminami PSKO.

 

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA   I  ZGŁOSZENIA DO REGAT

Wpisowe do regat 50 zł/zawodnika.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 08.06.2019 r w godz. od 800 do 1000.

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 • aktualne badanie lekarza sportowego;
 • licencja sportowa
 • ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 50zł/zawodnika

 

WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

 1. PROGRAM REGAT

Sobota    08.06.2019 r
godz. 0800-1000     zgłoszenia do regat

godz.1100              ceremonia otwarcia  regat

godz.1200              start do pierwszego wyścigu


Niedziela  09.06.2019 r
godz. 1000               start do kolejnych wyścigów

godz. 1430              planowane zakończenie regat .

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie dostępna w dniu 08.06.2019  w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

 1. TRASY REGAT

Trasa regat przedstawiona będzie w IŻ.

 1. PUNKTACJA

Stosowany będzie system punktacji określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WC edycji 2017-2020.

Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.
Przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji       w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. OCHRONA  DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do regat  będą wykorzystane przez administratora danych osobowych – Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku ul. Grunwaldzka 10 do celów przeprowadzenia zawodów.
Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.

Umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których publikacja jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika, przynależności klubowej, daty urodzenia. Ustalenia zawarte   w tym punkcie dotyczą również osób wspierających zawodnika.

 1. NAGRODY:

Zwycięzcy regat w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność (Przepis 4 PRŻ). Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. INFORMACJE I OSOBY  KONTAKTOWE:

Robert  Bielecki  602 29 68 78

Anna  Łukaszewicz  887 877 101

 

 

Prezes  UKS  MOS EŁK
  Sebastian  Kosiorek

 

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook