Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / SEKCJE SPORTOWE / SEKCJA WIOŚLARSKA / AKTUALNOŚCI / KURS ŻEGLARSKI – EDYCJA 2019
SEKCJA WIOŚLARSKA
KURS ŻEGLARSKI – EDYCJA 2019
11.06.19
IMG_9400

KURS ŻEGLARSKI – EDYCJA 2019

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

TERMIN PIERWSZEGO SPOTKANIA 
DO ZOBACZENIA

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku w sezonie letnim 2019 proponuje kursy żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego oraz egzamin składany przed komisją PZŻ. Kurs prowadzony będzie ściśle według przepisów oraz zaleceń Polskiego Związku Żeglarskiego.

Grupy 4-5 osobowe pływają na jachtach kabinowych  i żaglówkach klasy Omega.
Nad całością czuwać będzie kierownik wyszkolenia żeglarskiego, który w przypadku osób niepełnoletnich odpowiada również za sprawy wychowawcze. Po zakończonym kursie zorganizowany będzie egzamin nadający uprawnienia żeglarza jachtowego (dodatkowo płatny).

Planowane terminy kursów:

 I termin weekendowy
28.06-27.07.2019
Egzamin 28.07.2019
Cena 700 zł brutto
(zaliczka w wysokości 200 zł )
 II termin weekendowy
02.08-31.08.2019
egzamin: 01.09.2019 
 Cena 700 zł brutto
(zaliczka w wysokości 200 zł )

Rezerwacja i zapisy na kurs pod nr tel. 887 877 101. Zgłoszenie będzie ważne po wpłaceniu zaliczki w wysokości 200 zł na tydzień przed rozpoczęciem kursu, na konto Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.

Nr konta: 55 8099 0004 0090 7400 2000 0050.

Przedpłata nie podlega zwrotowi – w przypadku rezygnacji z kursu z winy uczestnika !!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

CENNIK EGZAMINU NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Stopień Egzamin Patent
pełna stawka stawka ze zniżką 50% pełna stawka stawka ze zniżką 50%
Żeglarz jachtowy 250 zł 125 zł 50 zł 25 zł

Książeczki żeglarskie

Pełna stawka Stawka ze zniżką
40 zł 30 zł

Zniżki przysługują uczniom i studentom do 26 lat.

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UPRAWNIA DO:

 • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:

 • ukończenie 14 roku życia (pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych)
 • ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego,
 • zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • Sprzęt: jacht kabinowy i łódź żaglowa „Omega”.
 • Kadra: komendant wyszkolenia żeglarskiego PZŻ, instruktorzy PZŻ (na 5 – ciu uczestników jeden instruktor).
 • Opieka wychowawcza, zabezpieczenie ratownicze i medyczne.
 • Realizacja szkolenia zgodna z wymogami PZŻ , zabezpieczenie komisji egzaminacyjnej na czas trwania egzaminu.
 • Ubezpieczenie NNW.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby, które będą zdawały egzamin na stopień żeglarza jachtowego zabierają ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych dla osób niepełnoletnich (druk do pobrania w MOS),
 • zdjęcie o wymiarach (3,5 cm x4,5 cm) do patentu żeglarskiego.

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook